26 augusti 2013

Future Libraries: Infinite Possibilities

79th WLIC (World Library and Information Congress) 2013, Singapore

Inledningsvis vill jag tacka svensk biblioteksförening för stipendiet som bidrog till att jag i år kunde delta i IFLA-konferensen.

Eftersom jag håller på att byta arbete från forskningsbibliotek till folkbibliotek har jag under konferensen eftersträvat att bevaka bibliotek och informationsområdet på ett generellt plan. Som medlem i standing committee för CPDWLsektionen (Continuing Professional Development and Workplace Learning) ägnades en hel del tid åt olika möten före och under konferensen.

I korthet berör min rapportering:
· IFLAS värdegrund och arbete för tryck- och yttrandefrihet.
· Vikten av informationstillgång i en demokrati och bibliotekens viktiga roll i detta.
· Förändring tar tid och sker med små steg.
· Mitt engagemang i CPDWL-sektionen, samt min presentation under konferensen.
· IFLA trend report
· Trender inom biblioteksområdet, t-ex e-boksfrågan och bibliotekslokalerna.

Läs gärna hela rapporten.

Inga kommentarer: